دوره آموزش به معلمان

این دوره شامل ۴۰ ساعت آموزش می شود  ۲۰ ساعت آموزش عملی که استاد آقاحسنی در حضور معلمان به دانش…

تومان
61%
تخفیف

دوره جامع رفع اشکالات دیکته و روان خوانی کلاس اول

دوره جامع رفع اشکالات دیکته و روان خوانی کلاس اول

3,900,000 تومان
61%
تخفیف

دوره جامع رفع اشکالات دیکته و روان خوانی کلاس پنجم

دوره جامع رفع اشکالات دیکته و روان خوانی کلاس دوم

3,900,000 تومان
61%
تخفیف

دوره جامع رفع اشکالات دیکته و روان خوانی کلاس چهارم

دوره جامع رفع اشکالات دیکته و روان خوانی کلاس دوم

3,900,000 تومان
61%
تخفیف

دوره جامع رفع اشکالات دیکته و روان خوانی کلاس دوم

دوره جامع رفع اشکالات دیکته و روان خوانی کلاس دوم

3,900,000 تومان
61%
تخفیف

دوره جامع رفع اشکالات دیکته و روان خوانی کلاس سوم

دوره جامع رفع اشکالات دیکته و روان خوانی کلاس دوم

3,900,000 تومان
61%
تخفیف

دوره جامع رفع اشکالات دیکته و روان خوانی کلاس ششم

دوره جامع رفع اشکالات دیکته و روان خوانی کلاس دوم

3,900,000 تومان

دوره رایگان کلاس اول

دوره رایگان کلاس اول این دوره برای ورودی های کلاس اول طراحی شده است؛ با انجام دادن تمرینات این دوره…

رایگان!