آکادمی خانم آقاحسنی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۹ شروع کرد؛ ما تیمی از افراد متخصص و با تجربه دور هم جمع کرده ایم تا در مسیر آموزش به کودکان خدماتی که لایقش هستید را در اختیارتان بگذاریم؛

مریم آقاحسنی، با ۳۷ سال سابقه به بیش از ۲۵۰۰ دانش آموز، آموزش دادند؛ وی چندین بار معلم نمونه ی استان، ناحیه و مدرسه شده است و رتبه ی اول خلاقیت و نوآوری، رتبه ی اول جشنواره ی تدریس چند پایه، و چند بار رتبه های اول و ممتاز را در جشنواره های تدریس کسب کرده است؛ خانم آقاحسنی مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان بودند و برای بچه ها ۲ جلد کتاب نوشته اند؛ ایشان بعد از بازنشستگی روی اشکالات دیکته و روان خوانی ۱۰۰۰ دانش آموز مختلف کار کردند و موفق بودند.