خانم مریم آقا حسنی

مدیریت

آکادمی خانم آقاحسنی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۹ شروع کرد؛ ما تیمی از افراد متخصص و با تجربه دور هم جمع کرده ایم تا در مسیر آموزش به کودکان خدماتی که لایقش هستید را در اختیارتان بگذاریم؛

آدرس ایمیل

info@

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

ماموریت و بیوگرافی

آکادمی خانم آقاحسنی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۹ شروع کرد؛ ما تیمی از افراد متخصص و با تجربه دور هم جمع کرده ایم تا در مسیر آموزش به کودکان خدماتی که لایقش هستید را در اختیارتان بگذاریم؛